گه نجێنه ی ووته به نر خه کان

 

رێزو سڵاوی تا یبه تیم بۆ هه مو خۆێنه رانی  ئه م وێبلاگه .له خوای گه وره داواکارم که هه رده م ته ندروست بن .خوێنه ره ئا زیزه کان ما وه یه کی زۆره با به تی نوێم له م وێبلا گه وه بڵاو نه کردوه ته وه  بۆیه پێم خۆشه جارێکی تر به پێی توانا 
‌با به تی نوێ بڵاو که مه وه ه.ئاسوده بن 
+ نوشته شده در  2014/8/27ساعت 1 PM  توسط ئا رۆ  | 

 

من دڵنیام شتیک له ده ره وه ئاگای له ئێمه یه
‌به ڵام به دا خه وه ئه و شته حکومه ته
‌تۆ ناتوانی له گه ڵ که سێکدا که ئیمانی وایه به کو شتنی تۆ ئه چێته به هه شت به هێمنی موناقشه بکه یت
+ نوشته شده در  2014/8/27ساعت 4 PM  توسط ئا رۆ  | 


‌شرلوک هۆ ڵمز ئه فسه ری به ناو بانگ و معا ونه که ی واتسۆن چون بون  بۆ گه ڕان

  بۆ سه حرایه ک .شه ویان هات به سه رداو  هه ر له وێ چا درێکی بچوکیان هه ڵداو له 

ژێریدا خه وتن .نیوه شه و هۆلمز خه به ری بویه وه و  سه یری ئا سمانی ئه کرد.

واتسۆنیشی خه به ر کرده وه و پێ ووت سه یرێکی ئه سه ره وه  بکه و پێم بڵێ  چی ئه 

بینی؟
واتسۆن  ووتی به ملیۆن ئه ستێره ئه بینم

‌هۆلمز ووتی ئه گه ی به چی ئه نجا مێک 

‌واتسۆن ووتی  له ڕوانگه ی رۆحا نیه وه ئه گه م به و نه تیجه ی که خوا چه ند گه وره یه و 

ئێمه چه ند بچوکین

‌له ڕوانگه ی ئه ستێره ناسیه وه ئه گه م به و ئه نجا مه ی زو هره له بورجی مشته ریه و ئه 

بێت سه ره تای هاوێن بێت

‌له ڕاونگه ی فیزیا وه  ئه گه م به و ئه نجا مه ی که مریخ له  خه تی قو تبه و ئه بێت سه عات 

 نزیک سێی نیوه شه و بێت

‌هۆلمز توزێک بیری کرده وه و ووتی واتسۆن تۆ زۆر ئه حمه قی (گه وج) نه تیجه ی گرنگ و 

يه که م  كه ئه بێت بیگریت ئه وه یه که چا دره که یان دزیوین.
‌ 
بڵی ...له ژیانى هه مو ماندا زۆر جار ئاسانترین و نزیکترین ووڵام و رێگه چاره له به ر ده 

ستمانه که چی ێه وه نه  سه یری دور دور ده سته کان ئه که ین که نا یبینین
له فارسیه وه.ئارۆ    

+ نوشته شده در  2013/1/15ساعت 8 PM  توسط ئا رۆ  | 

گرنگی مه ده ن به و که سا نه ی که له پشت سه ر تانه وه قسه ئه که ن ئه وان 

هه ر تا يبه تن تن به و شۆێنه .....رێک پشت سه رتان

مرۆڤ زۆر زو خو ئه گرێت به خۆشبه ختیه وه هه ر له به ر ئه وه ی زۆر زۆ  

خو ئه گرێت هه ر زۆر زوش له بیری ئه کات که خۆشبه خته
‌ئه گه ر که سێکت خۆش ئه وی و تا ئێستا پێت نه ووتوه په له که  له ووتنی 

نازانى چی خۆشیه که کاتێک پێی ئه ڵێیت  دڵنیا به ئه ویش تۆی خۆش ئه وێت

به ته جر و به فێر بوم که مرۆڤ هیچ شتێک له ته جروبه فێر نابێت..

‌هه مو شته کان له ژیاندا کاتین  ئه گه  ژیانت به خۆشی تێپه ر بو خۆشی 

لێ وە   رگره تا سه رنابێت ێه گه ريش  ژیانت به ناخۆشی تێپه ر بو دلگران  

مه به تا سه ر نابێت و کاتیه

بۆ که سێک که تێ ئه گات هیچ رونکر دنه وه یه ک پێویست نیه بۆ که سێک  

كه تێ
  ناگات هه ر رونکر دنه وه یه ک زیاده یه
‌بۆ رق لێ بون له و که سا نه ی که رقیان لێمه هیچ کام نیه.. چونکه  سه رقالی 

خۆش ویستنم بۆ ێه  
و که سا نه ی که خۆشیان ێه وێم

مرۆڤه کان با شتر ئه توانی بناسیت له وقسا نه ی که له با ره ی خه لکیه وه 

ئه يكه ن تا له وقسا  نه ی له با ره ی خۆیا نه وه ئه یکه ن
‌ئه وه بزانه که خراپترین با ردوخی ژیا نی تۆ  ........ڕنگه ئاره زو بێت بۆ 

که سێکی تر
بۆ باشتر ناسینی مرۆڤه کان ،ته نها به سه جارێک  پێچه وا نه ی خواست و 

ویستی ئه وان بجۆڵیته وه

‌کێشه ی مرۆڤه فکر دا خرا وه کان ئه وه یه  که ده میان هه رده م کرا وه ته وه

‌له نیشانه کا نی مێشکێکی رۆشنبیرو کراوه  ئه وه یه له هه مان کاتدا که 

پێچه وا 
نه ی بیرو ڕایێکه ڕێزو ێیحترا میشی بۆی هه یه

‌کاته کا نتان ته رخان که ن بۆ که سا نێک له هه مو کا تێکدا ێیوه یان خۆش ئه وی 

نه ک بۆ که سا نێک هه ر کا تێک ێیشێکیان پێت بو خۆشیا ن ئه وێیت

‌کا تێک که خوا که سێک ئه نێرێته ژیا نتان یان بو ده رس وه رگرتنه لێی یان 

 بۆ ما
نه وه یه له گه ڵیدا

‌هه ر ئێستا که هه نا سه هه ڵ ئه مژیت  که سێکی تر کۆتا هه نا سه کا نی هه ڵ  

ئه مژێت که وا بێت ئه وند ه گله یی مه که و قه نا عه ت به به و شته ی هه ته

‌نا بێت له گه ڵ به رازدا زۆران بگریت چونکه زۆر پیس ئه بیت له هه موشی  

گرنگتر
ئه وه یه به راز چێژ له و ئێشه  وه ر  ئه گرێت
له فا رسيه وه...ئا رؤ

+ نوشته شده در  2012/9/8ساعت 1 PM  توسط ئا رۆ  | 

كه سێک که باوەری به هه بو نی خوایه ک هه بێت به ناوی الله زۆر شتی جوانی تێدایه

(im)به ڕێزێك
گله یی مه که  که بۆ ها وڕێکه ت  به باشی رەفتارت له گه ل ناکات ئه گه ر ئه زانێ 

شایانیله وه زیا تری بۆچی په یوندیت له گه ڵیدا هه یه

‌جاری وا هه یه له ده ست دانی ێه و شته ی که ده ته وێت  وەکو شانسێک وایه 
‌هیچ کاتێ له گه ڵ گه و جه کاندا موناقشه مه که چونکه ێه وان سه ره تا ده تهێێنه ریزی خۆیان 

پاشانیش به و ته جروبه ی که هه یا نه د ه ت بزێنن

‌ئه گه ر ده مت دا بخه یت و خه لکی بکه ونه گومانه وه له گه وجێه تیت باشتره له وه ی  

ده مت بكه یته وه و خه لکی دلنیا که یته وه که گه وجیت

له فارسیه وه.ێارۆ

‌ئه گه ر فێڵباز روەشتی باش بکات ئه بێته گه وره ترین رامیاری جیهان
‌ئا فره تی راسته قینه ئه توانێت جوانی دروست کات له دڵی پیاو دا ...ئه گه ر جوانیش نه بێت
‌بڕوانه ،گوێ بگره ،بێ ده نگ به ،له ئاشتی و ئا رامیدا ئه ژیت
‌بیر کر دنه وه له یه زدان ئیشه
‌بزنیش سێبه ری هه یه
‌چه ند ناشرینه دیاری ئه گه ر داخوازی له شوین بێت
‌هه ندێ مرۆڤ وەک په یژه وان هه ندێ به سه ر یانا سه ر ده که ون و هه ندێ پیا يا نا، 

دێنه خوار به ڵام خۆیان نه سه ر ده که ون و نه دێنه خوار
‌هیچ شتێک نیه به قه د پاکی رێزی ئافرەت به رز بکا ته وه
گرنگ نیه زۆران بگریت به س پێویسته دوژمنه که ت بد ە یته ئه رزا

‌له  گا  بترسه که له به رده می دا بوی ،له که ر بترسه که له دوا وه ی بوی له فێڵباز بترسه 

 له هه رلا یه کی یه وه بوی
‌ 
که سێک که زۆر قسه ێه کات یان زۆر ێه زانێت یان زۆر درۆ ئه کات

‌من هه رگیز بیر له دا هاتو نا که مه وه چونکه خۆی به م نزیکانه دێت
ئه گه ر سه ره تا بیر له کۆتایی نه که یته وه له کۆ تاییدا بیر له سه ره تا ئه که یته وه
‌له کتێبی ووته ی زانایان وه رم گرتوه  له به ر کۆنی کتێبه که به دا خه وه نا زانم کێ ئا ما ده ی کر دوه ..ئارۆ

+ نوشته شده در  2012/8/11ساعت 6 PM  توسط ئا رۆ  | 

کاتێک پشیله دیار نیه مشکه کان جرتو فرتیا نه 

‌ Då katten är borta dansar råttorna på bordet.

 درۆیه ک درۆ نیه تا کا تێک راستیه کان دێنه پێشه وه

‌‌En lögn är ingen lögn förrän sanningen kommer fram.


 شیری ما نگای  دراوسێ هه رده م باشترینه

‌‌Grannens kor mjölkar alltid bäst.

‌مرۆڤ ناتوانێ یارمه تی که سێکی تر بدات ئه گه ر له کاتێکدا خۆی خه ریکه ئه خنکێت

‌‌Man kan inte rädda andra om man själv håller på att drunkna 

 ئه وه ی که ناتوانێت درۆ بکات نازانێت راستی چیه

‌‌Den som inte kan ljuga vet inte vad sanning är.

‌زۆر خه ته رە که بژیت .مرۆڤ ئه گه ری مردنی هه یه
‌ Det är farligt att leva - man kan dö.

 
‌ژیان به رۆژه کا نت پر مه که ره وه  رۆژه کا نت به ژیان پر که ره وە

‌‌Fyll inte livet med dagar, fyll dagarna med liv.


 ئه مشه و هه زار پلا نم دا ڕشت ێه م به یا نیه هه ر وه کو رۆژا نی پێشوم کرد
‌I natt smidde jag tusen planer. I morse gjorde jag precis som vanligt.
 
‌گۆێ مه گره له و که سا نه ی که ئه ڵێن ژیان ئه وه نا هێنێ بژیت ...ره نگه ێه وان راست که ن
‌Lyssna aldrig till de som säger att livet inte är värt att leva - de kan ha rätt.
 
‌ژنێکی ئا قل پرسیار نا کات که مێر ده که ی له کوی بو ه ژنێیکی ئا قل ئه زانێت که مێر ده له کوی بوه

‌‌En klok kvinna frågar inte var hennes man har varit. En klok kvinna vet det.

له سويد يه وه :ئا رۆ

سه ر چا وه:http://www.livet.se/ord

+ نوشته شده در  2012/8/4ساعت 11 PM  توسط ئا رۆ  | 

‌زۆر به مان زۆر جا ر گوێمان له کۆ مه ڵێک د ه سته وا ژه سیا سی ئه 

بێت که تێ گه شتن لێیان هه ندێک ئه سته مه ئه م با به ته م ێا ما دە 

كردوه بۆ تان که تێگه یشتن لێیان هه ندێک ئا سا نتر ئه بێت ره نگه 

هه ندێک ته نز ئامێز بێت به ڵام دور نیه له با به تا کانی وێبلا گه که وه

سۆسیا لیسم: دو ما نگات هه یه دا نه یه کێان هه ڵ ئه گری بۆ خۆت ئه 

وی تریان ئه د ه ی به د راوسێکه ت.

‌کۆ مۆ نیسم: دو ما نگات هه یه.حکو مه ت هه ردوکیانت لئ ئه سێنێت 

و تۆ و دراو سێکه ت ئه کا به شریک له شیره که یا.

‌فاشیسم: دو مانگات هه یه شیره که ی ئه ده ی به حکو مه ت .حکو مه 

تیش پێت ئه فرۆ شێته وه.

کاپیتالیسم: دو مانگات هه یه هه ردو کیان ئه دۆشی پا شان شیره که 


 ئه رژی بۆ ئه وه ی نر خه که ی به گرانی بمێنێته وه.


‌نازیسم: دو مانگات هه یه.حکومه ت ته قه ت لێ ئه کات و هه ر دو 

مانگا که ئه بات
   

‌ئه ناشیسم: دو ما نگات هه یه.مانگاکان تۆ ئه کو ژن و خۆیان شیری  

يه کتری ئه دۆ شن

‌سادیسم: دو مانگات هه یه ته قه له هه ردوکیان ئه که یت و خۆ ت هه ڵ 

ئه ده یته ناو سه تلی شیره کان

‌دیمو کراسی: دو مانگات هه یه را پرسی ئه که یت له ناو دراو سێکان

بۆ ئه وه ی شیره که یان بدۆ شیت یان نا


‌سکۆ لاریسم: دو مانگات هه یه که وا ته پیویستیت به دین نیه

‌ئید یا لیسم: دو مانگات هه یه زه واج ئه که یت .هاوسه ره که ت 

ئه يا ن دۆ شێت

‌فمینیسم: دو مانگات هه یه بۆ ت نيه شيره که یان بدۆ شیت.
‌‌
لیبرالیسم: دو مانگات هه یه شیره که یان نا دۆ شیت چونکه ئا زادیه 

كه یان پێشێل ئه که یت

با رزانیسم، تاله بانیسم: دو مانگات هه یه حکو مه ت مانگاکان ئه بات و

و شیره که ی ئه خوات و له پاش فه‌تره یه ک خۆتیش ئه با ت و 

ما نگا کا نت پێ ئه دۆشێت زوریش قسه بکه یت خۆتیش ئه دۆشێت..

‌ئارۆ

+ نوشته شده در  2012/8/4ساعت 1 PM  توسط ئا رۆ  | 


‌که سێک که قسه کا نی نه را سته نه درۆیه فه یله سوفه
‌که سێک که پا ره وەر ئه گرێت تا درۆ بکات ده ڵا ڵه
‌که سێک که درۆ ێه کات تا پاره وه ر گرێت سوالکه ره
‌که سێک که پاره وه ر ێه گرێت تا راست و درۆ له یه ک جیا بکا ته وه قازیه
‌که سێک که پا ره وه ر ێه گرێت تا راست بکاته درۆ و درۆ بکاته راست پارێزه ره
‌که سێک که بێجگه له راست هیچ شتێکی تر ناڵێت منا ڵه
‌که سێک که قسه درۆکانی شیرینه شاعیره
‌که سێک که درۆ نا کات مر دوه
‌که سێک که خه لکی قسه درۆکانی به راست ێه زانن سیا سه ت مه داره
‌که سێک که خه لکی قسه راسته کا نی به درۆ ئه زانن و پێی پێ ئه که نن شێته
‌که سێک که درۆ ێه کات و خۆشی تێ ناگات زۆر بڵێ  
‌له فارسیه وه.ئارۆ

+ نوشته شده در  2012/8/4ساعت 1 PM  توسط ئا رۆ  | 

تێگه شتم که نا بێت بهێلیت ته نا نه ت رۆژێک تێپه ر بێت و به هاو سه ره که ت نه وت بێت خۆشم ێه وێیت.٦١ ساڵ

‌تێگه شتم که کا تێک برسیمه نا بێت بچم بۆ سۆپێر ما رکێت.٣٨ ساڵ

‌تێگه شتم که ێه بێت دو نه فه ر سه یری شتێک بکه ن به ڵام دو شتی جیا واز ببینن.٢٠ ساڵ

‌تێگه شتم زۆر به ی ێه و شتا نه ی لێی ێه ترسم رو نا دە ن .٦٤ ساڵ

تێگه شتم کا تێک من په له مه نه فه ری پێشه وه م به هیچ شێوه یه ک په له ی نیه.٢٩ ساڵ

تێگه شتم که زۆرترین کا تێک که پێویستم به پشو هه یه ێه و کا ته یه که پشوه که م ته واو بوه و ێه گه رێمه وه سه ر ێیش.٣٨ ساڵ
تێگه شتم که کر د نه و ه ی پا که تی شیر له و شو ێنه ی نو سرا وه ..لێره وه بیکه ره وه..ز ه حمه تره له لا که ی تری.٥٤ ساڵ

تێگه شتم  که ێه گه ر به دوای شتێک دا بڕوی  به ده ستی نا هێنی  ێه بێت وازی لێ بێنیت تا خۆى دێت بۆت. ٢٩ ساڵ
تێگه شتم که هه ر شتێکی باش له ژیا ندا یان نایاسا یه  یان نا ێه خلا قیه یان قه له و که ره.٤٨ ساڵ

‌تێگه شتم که بۆ به دە ست هێنا نی شتێک که تا ئێستا نه ت بوه  ئه بێت ئێشێک بکه یت  که تا ئێستا نه ت کر دوە.٣٦ ساڵ
تێگه شتم  که کا تێک له سه ر سه هۆڵ ئه ڕۆیت نا بێت د ه ستت  له گیرفانت بێت.١٢ ساڵ
‌من هێشتا هیچ تێ نه گه شتوم.٣٤ ساڵ
‌تێگه شتم که هیچ کا تێک ئه و شته به ده ست نا هێنیت که ئه ته وی که به ده ستیشت هێنا ئێتر نا ته وێت.٣٧ ساڵله فا رسيه وه:ئارۆ

‌سه رچا وه..http://www.rozanehonl

+ نوشته شده در  2012/8/4ساعت 2 AM  توسط ئا رۆ  | 

پێنج چیرۆکه‌ په‌ند
ئاماده‌کردنی
ده‌روونناس
سامان سیوه‌یلی

چیرۆکی یه‌که‌م
چۆن که‌مایه‌سییه‌کانمان جوان بکه‌ین؟

پادشای مه‌ملکه‌تێک چاوێکی نابینا بوو و قاچێکییشی شه‌ل بوو، ڕۆژێک ئه‌م پادشایه‌ هونه‌رمه‌ندانی مه‌مله‌که‌ته‌که‌ی کۆ ده‌کاته‌وه‌ و داوایان لێده‌کات که‌ نیگارێکی پادشا بکێشن، به‌مه‌رجێک که‌مایه‌سییه‌کانی له‌و نیگاره‌دا ده‌رنه‌که‌وێت، واته‌ نه‌ چاوه‌ نابیناکه‌ی و نه‌ قاچه‌ شه‌له‌که‌ی. هونه‌رمه‌نده‌کان هه‌رچه‌ند هێنایان و بردیان ئه‌م داوایه‌ی پادشایان لا سه‌خت بوو، چۆن بتوانن له‌ نیگاره‌که‌دا وێنه‌ی چاوێکی ساغ له‌جیاتی چاوه‌ نابیناکه‌ و قاچێکی ساغیش له‌جیاتی قاچه‌ شه‌له‌که‌ی نیگار بکه‌ن. بۆیه‌ هه‌موو هونه‌رمه‌نده‌ نیگار کێشه‌کان ئه‌م داوایه‌ی پادشایان ڕه‌تکرده‌وه‌، ته‌نها هونه‌رمه‌ندێک نه‌بێت که‌ ئاماده‌یی خۆی ده‌ربڕی بۆ به‌جێهێنانی داواکه‌ی پادشا، پادشا خۆشحاڵی خۆی ده‌ربڕی به‌ ڕه‌زامه‌ندی ئه‌و هونه‌رمه‌نده‌ بۆ به‌جێهێنانی داواکه‌ی، به‌ڵام له‌به‌رده‌می ئاماده‌بوواندا داوای لێکرد که‌ نیگاره‌که‌ بکێشێت، هونه‌رمه‌نده‌که‌ش ده‌ستی کرد به‌ نیگار کێشانی تابلۆیه‌ک بۆ پادشا، به‌مجۆره‌: له‌تابلۆکه‌دا پادشا ڕاو ده‌کات، تاپڕێک به‌ده‌ستییه‌وه‌ ده‌گرێت و چاوه‌ نابیناکه‌ی پێده‌نوقێنێت وه‌ک ئه‌وه‌ی له‌کاتی نیشانه‌ گرتنه‌وه‌دا بێت، بۆ شاردنه‌وه‌ی شه‌لی قاچه‌که‌یشی له‌نیگاره‌که‌دا ئه‌م هونه‌رمه‌نده‌ پادشای له‌سه‌ر ئه‌ژنۆی قاچه‌ شه‌له‌که‌ی دانیشاند هه‌روه‌کو چۆن ڕاوچییه‌کان له‌کاتی نیشانه‌گرتنه‌وه‌دا به‌وجۆره‌ قاچێک ده‌نوشتێننه‌وه‌ بۆ ژێر خۆیان، تاکو ئه‌و که‌مایه‌سییه‌یشی بشارێته‌وه‌، به‌م شێوه‌یه‌ هونه‌رمه‌نده‌ توانی له‌ تابلۆیه‌کدا هه‌ردوو که‌مایه‌سییه‌که‌ی پادشا بشارێته‌وه‌. ئه‌م نیگاره‌ پادشای زۆر خۆشحاڵ کرد و بووه‌ مایه‌ی سه‌رسوڕمانی ئاماده‌بووانیش.
که‌واته‌ هه‌موومان ده‌توانین وێنه‌ی هه‌موو ئه‌وانه‌ی نه‌نگی و که‌مایه‌سییان هه‌یه،‌ له‌ بۆچوونه‌کانماندا به‌جوانی بیاننه‌خشێنین، چونکه‌ هیچ که‌سێک بێ که‌مایه‌سی نییه‌، ئه‌گه‌ر ته‌نها جه‌خت له‌ که‌مایه‌سی خودی خۆمان و که‌سانی تریش بکه‌ینه‌وه‌، نه‌ خۆمان خۆشحاڵ ده‌که‌ین به‌مه‌، نه‌ده‌توانین به‌رامبه‌ره‌کانیشمان خۆشحاڵ بکه‌ین.
چیرۆکی دووه‌م
ئه‌ستێره‌ی ده‌ریا

مێردمنداڵێک له‌ نزیک که‌نارێکی ده‌ریادا بوو، له‌ شه‌پۆله‌کانی ده‌ریاکه‌ تێڕامابوو که‌ هه‌ر جاره‌ی ده‌یان و سه‌دان ئه‌ستێره‌ی ده‌ریا له‌گه‌ڵ شه‌پۆله‌کانیدا فڕێ ده‌داته‌ سه‌ر وشکانی، مێردمنداڵه‌که‌ش هه‌ر جاره‌ی ئه‌ستێره‌یه‌کی ده‌ریای هه‌ڵده‌گرته‌وه‌ و له‌مردن ڕزگاری ده‌کرد و فڕێی ده‌دایه‌وه‌ ناو ئاوه‌که‌، له‌پشت ئه‌وه‌وه‌ کابرایه‌ک له‌م ڕه‌فتاره‌ی مێردمنداڵه‌که‌ی ده‌ڕوانی و که‌وته‌ قسه‌کردن له‌گه‌ڵ مێردمنداڵه‌که‌دا، کوڕی خۆم ئه‌وه‌ تۆ خه‌ریکی چی؟ ئه‌م کاره‌ی تۆ ده‌یکه‌یت بێهوده‌یه‌، ئه‌وه‌تا له‌گه‌ڵ هه‌موو شه‌پۆلێکدا سه‌دان ئه‌ستێره‌ی ده‌ریا ده‌که‌ونه‌ سه‌ر وشکانی و ده‌مرن، خۆت به‌چییه‌وه‌ خه‌ریک ده‌که‌یت؟. مێردمنداڵه‌که‌ش که‌ له‌و کاته‌دا ئه‌ستێره‌یه‌کی ده‌ریای به‌ده‌سته‌وه‌ بوو به‌پیاوه‌که‌ی گوت: لاله‌ گیان، خۆ ئه‌گه‌ر نه‌شتوانم ئه‌و سه‌دان ئه‌ستێره‌یه‌ ڕزگار بکه‌م، ئه‌وا ده‌توانم هه‌ر هیچ نه‌بێت ئه‌م ئه‌ستێره‌یه‌ی ده‌ستم له‌ مردن ڕزگار بکه‌م. ئه‌گه‌ر چاره‌نووسی ئه‌و هه‌مووه‌م پێنه‌گۆڕدرێت خۆ چاره‌نووسی ئه‌م دانه‌یه‌م پێده‌گۆڕدرێت و له‌ مردن ده‌یگێڕمه‌وه‌، له‌م کاته‌دا ئه‌ستێره‌که‌ی فڕێدایه‌وه‌ و ناو ئاوه‌که‌.
که‌واته‌ کاری چاکه‌ و خێرخوازی و مرۆییانه‌ هه‌رچه‌ند بچوکیش بێت جێی خۆی ده‌گرێت، هه‌ربۆیه‌ ئه‌گه‌ر نه‌شتوانی کاری گه‌وره‌ ئه‌نجام بده‌یت ئه‌وا کاری بچوک ئه‌نجام بده‌.
چیرۆکی سێیه‌م
چۆن په‌یامه‌کانمان بگه‌یه‌نین؟

پیاوێک هاوسه‌ره‌که‌ی خۆی خۆشده‌ویست، به‌ڵام هاوسه‌ره‌که‌ی که‌مێک له‌ ڕاپه‌ڕاندنی ئیشوکاری ناو ماڵدا که‌مته‌رخه‌م بوو، ڕۆژێک پیاوه‌که‌ ده‌رگای ژووری میوانه‌که‌یان ده‌کاته‌وه‌ که‌ ماوه‌یه‌کی زۆر بووه‌ ئه‌و ژووره‌یان به‌کارنه‌هێناوه‌، ده‌بینێ ته‌پ و تۆزێکی زۆر له‌سه‌ر که‌لوپه‌له‌کانی ژووره‌که‌یه‌ و ده‌مێکه‌ پاک نه‌کراوه‌ته‌وه‌، ئه‌م حاڵه‌ته‌ پیاوه‌که‌ نیگه‌ران ده‌کات به‌ڵام پێی خۆش نییه‌ هاوسه‌ره‌که‌ی به‌ توڕه‌بوون یان به‌ قسه‌ی ناخۆش نیگه‌ران بکات، بۆیه‌ بیر ده‌کاته‌وه‌ چۆن په‌یامه‌که‌ی پێبگه‌یه‌نێت، بۆ به‌یانییه‌که‌ی زوو کاتێک پیاوه‌که‌ خۆی ئاماده‌ ده‌کات بۆ چوونه‌ ده‌وام، به‌نهێنی خۆی ده‌کات به‌ ژووره‌که‌دا له‌سه‌ر شاشه‌ی ته‌له‌فیزیۆنه‌که‌ که‌ چینێک تۆزی له‌سه‌ره‌ به‌ په‌نجه‌کانی خۆی ده‌نووسێت (خۆشمده‌وێیت)، سویچی ئۆتۆمبێله‌که‌ی له‌سه‌ر ئه‌و ته‌له‌فیزیۆنه‌ داده‌نێت و دێته‌ ده‌ره‌وه‌، کاتێک ده‌ڕواته‌ ده‌ره‌وه‌ له‌به‌ر ده‌رگای ماڵه‌وه‌دا بانگی هاوسه‌ره‌که‌ی ده‌کات و پێی ده‌ڵێت که‌ سویچی ئۆتۆمبێله‌که‌ی له‌سه‌ر ته‌له‌فزیۆنی ژووری میوانه‌که‌ له‌بیرچووه‌ و داوایلێده‌کات بۆی بهێنێت، کاتێک ژنه‌که‌ ده‌چێته‌ لای ته‌له‌فیزیۆنه‌که‌ ده‌بینێت له‌سه‌ر ئه‌و چینه‌ تۆزه‌ی شاشه‌ی ته‌له‌فیزیۆنه‌که‌ی ته‌نیوه‌ به‌په‌نجه‌ نوسراوه‌ (خۆشمده‌وێیت)، ژنه‌که‌ کتوپڕ تێده‌گات له‌م په‌یامه‌ و سویچه‌که‌ هه‌ڵده‌گرێت، کاتێک ده‌گاته‌ لای هاوسه‌ره‌که‌ی، به‌زه‌رده‌خه‌نه‌یه‌که‌وه‌ سویچه‌که‌ی ده‌داته‌ ده‌ست و پێی ده‌ڵێت (منیش خۆشمده‌وێیت)، پیاوه‌که‌ تێگه‌یشت که‌ په‌یامه‌که‌ی گه‌یشتووه‌ و به‌ره‌و کاره‌که‌ی ده‌ڕوات، ژنه‌که‌ ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ ژووره‌وه‌ و ده‌ستده‌کات به‌ خاوێن کردنه‌وه‌ی هه‌موو ماڵه‌که‌، بۆ پاشنیوه‌ڕۆ کاتێک پیاوه‌که‌ ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ ماڵه‌وه‌ زۆر خۆشحاڵ ده‌بێ و هه‌ردووکیان توند یه‌کتری له‌ ئامێز ده‌گرن.
که‌واته‌ ده‌کرێت هه‌ر یه‌کێک له‌ ئێمه‌ په‌یام و داوا و ڕه‌خنه‌کانمان ئاوێته‌ی هێمنی و خۆشه‌ویستی بکه‌ین به‌جۆرێک به‌رامبه‌ره‌که‌مان به‌خۆشحاڵییه‌وه‌ په‌سه‌ندی بکات و کاری له‌سه‌ر بکات
چیرۆکی چواره‌م
هه‌میشه‌ ئاوڕێک له‌ خۆت خراپتر بده‌ره‌وه‌

ئافره‌تێک که‌ ته‌نها خۆی و کچه‌ شه‌ش ساڵه‌که‌ی به‌یه‌که‌وه‌ ده‌ژیان، له‌ ڕه‌وشێکی هه‌ژاری و نه‌داریدا گوزه‌رانیان ده‌کرد، ته‌نها له‌یه‌ک ژووردا ژیانیان به‌سه‌ر ده‌برد، ژووره‌که‌ش گڵ بوو، ده‌رگایه‌کی ته‌خته‌ و سه‌قفی ژووره‌که‌ش به‌ پارچه‌یه‌ک چینکۆی کون کون داپۆشرابوو، ترسی ئه‌م ئافره‌ته‌ له‌ هاتنی وه‌رزی زستان و باران و به‌فر بارین بوو، چونکه‌ ژووره‌که‌یان پڕ ده‌بوو له‌ ئاو. وه‌رزی پاییز هات و له‌ئێواره‌یه‌کدا په‌ڵه‌ هه‌وری ڕه‌ش ئاسمانی ناوچه‌که‌یانی داگرت، هێنده‌ی نه‌برد بارانێکی به‌خوڕ دایکرد به‌سه‌ریاندا، هێدی هێدی ژووره‌ ته‌نهاکه‌ و که‌لوپه‌له‌کانیان ته‌ڕ ده‌بوو، ته‌نها شوێنێک له‌ ژووره‌که‌دا که‌مێک به‌ وشکی مایه‌وه‌ پشتی ده‌رگا ته‌خته‌که‌ی ژووره‌که‌ بوو، بۆیه‌ دایکه‌که‌ به‌په‌له‌ ده‌ستی منداڵه‌ شه‌ش ساڵه‌که‌ی گرت و له‌پشت ده‌رگاکه‌وه‌ ڕایوه‌ستاند تاکو ته‌ڕ نه‌بێت، دایکه‌ له‌و کاته‌دا به‌په‌له‌ خۆی گه‌یانده‌ حه‌وشه‌ بچووکه‌که‌ی ته‌نیشتیان تاکو سه‌تڵ و ته‌شت بهێنێته‌ ژووره‌وه‌ و هه‌ر هیچ نه‌بێت ڕێگه‌ له‌ بڵاوبوونه‌وه‌ی ئه‌و باراناوه‌ بگرێت له‌ ژووره‌که‌دا ئه‌گه‌رچی که‌میش بێت، له‌و کاته‌دا که‌ دایکه‌که‌ له‌به‌ر لێزمه‌ی بارانه‌که‌دا سه‌رقاڵی هێنانی ته‌شت و سه‌تڵ بوو، منداڵه‌ شه‌ش ساڵه‌که‌ به‌ده‌نگی به‌رز بانگی دایکی کرد، دایکیشی هه‌نگاوه‌کانی خێراتر کرد و گه‌یشته‌وه‌ ژووره‌وه‌ بۆ لای کچه‌که‌ی:
- ها کچم؟ چی بوو؟
- دایه‌ گیان، ئه‌بێت ئێستا ئه‌و هه‌ژارانه‌ی که‌ وه‌کو ئێمه‌ ژووریان نییه‌ و له‌ شوێنه‌ کراوه‌کاندا ژیان به‌سه‌ر ده‌به‌ن حاڵیان چۆن بێت به‌م بارانه‌؟ به‌س نییه‌ ئێمه‌ ئه‌م ژووره‌مان هه‌یه‌، ئه‌ها دایه‌ گیان من ته‌ڕ نه‌بووم له‌ پشت ئه‌م ده‌رگایه‌وه‌، ئه‌گه‌ر ئه‌م ژووره‌مان نه‌بوایه‌ ئێستا ده‌بوایه‌ چیمان لێبهاتایه‌.
به‌ڵێ، مرۆڤ هه‌رچه‌نده‌ له‌ گرفت و کێشه‌دا بناڵێنێت، چه‌نده‌ له‌ به‌ش و هه‌ڵکه‌وتی ژیانی خۆی ناڕازی بێت، ده‌بێت ئه‌وه‌ بزانێت خه‌ڵکانێک هه‌ن ژیانیان زۆر له‌و خراپتره‌، کێشه‌ و گرفته‌کانیان له‌و زۆر زیاتره‌، به‌مه‌ زیاتر ده‌توانین به‌رگه‌گرتن و پشوودرێژیمان زیاتر بکه‌ین و خۆمان له‌ خۆبه‌ده‌سته‌وه‌دان بۆ تاڵییه‌کانی ژیان بپارێزین.
چیرۆکی پێنجه‌م
ئێمه‌ چه‌ند هه‌ژارین

ڕۆژێک یه‌کێک له‌ ده‌وڵه‌مه‌نده‌کانی شار هاوڕێیه‌تی کوڕه‌ تازه‌ پێگه‌یشتووه‌که‌ی ده‌کات و ده‌ستده‌که‌ن به‌ گه‌شتێک به‌ناو خه‌ڵکه‌ هه‌ژار و ڕه‌شوڕووته‌که‌ی ناوچه‌که‌یاندا، تاکو ئه‌م کوڕه‌ ببینێت هه‌ژاران چۆن ده‌ژین، دوو ڕۆژ له‌ناو ئه‌و خه‌ڵکه‌ هه‌ژاره‌ و کێڵگه‌ و ده‌واره‌کانیاندا مانه‌وه‌. کاتێک گه‌ڕانه‌وه‌ بۆ ماڵه‌وه‌، باوکه‌که‌ بانگی کوڕه‌که‌ی کرد و له‌گه‌ڵ خۆیدا داینیشاند، پێی گوت:
- کوڕی خۆم گه‌شته‌که‌مان خۆش بوو؟ چی فێربوویت؟ چۆن لێیان تێگه‌یشتیت؟
- باوکه‌، زۆر زۆر خۆش بوو گه‌شته‌که‌مان.
- باشه‌ کوڕم پێم بڵێ، چ په‌ندێکت وه‌رگرت له‌ژیانی ئه‌و هه‌ژارانه‌وه‌؟
- بابه‌ گیان، زۆر شت فێربووم، زۆر جیاوازیم به‌دی کرد، بۆ نموونه‌: ئێمه‌ ته‌نها یه‌ک سه‌گمان هه‌یه‌ به‌ڵام ئه‌وان چوار سه‌گیان هه‌بوو، ئێمه‌ حه‌وزێکی بچوکمان هه‌یه‌ بۆ مه‌له‌کردن له‌ حه‌وشه‌که‌ماندا به‌ڵام ئه‌وان ڕووبارێکی گه‌وره‌ و خۆشتریان هه‌یه‌ له‌وه‌ی ئێمه‌. ئێمه‌ گڵۆپ به‌کارده‌هێنین بۆ ڕووناکردنه‌وه‌ له‌شه‌واندا به‌ڵام ئه‌وان مانگ و ئه‌ستێره‌کانیان هه‌یه‌. ئێمه‌ ته‌نها ئه‌و باخچه‌یه‌ی به‌رده‌می ماڵه‌که‌مان هه‌یه‌ به‌ڵام ئه‌وان ئه‌و سروشته‌ پان و به‌رینه‌ هه‌مووی بووه‌ به‌ باخچه‌ی ئه‌وان، ئێمه‌ ڕووبه‌ری خانووه‌که‌مان ته‌نها ئه‌وه‌نده‌یه‌ که‌ بینامان له‌سه‌ر دروستکردووه‌ به‌ڵام ئه‌وان پانتاییه‌کی گه‌وره‌تریان هه‌یه‌ له‌ سروشتێکی جوانتر. ئێمه‌ خزمه‌تکارێکمان ڕاگرتووه‌ که‌ خزمه‌تمان بکات به‌ڵام ئه‌وان خۆیان خزمه‌تی خۆیان و خه‌ڵکیش ده‌که‌ن. ئێمه‌ هه‌موو جۆرێکی خوارده‌مه‌نی ده‌کڕین به‌ڵام هه‌موو خواردنه‌کانی ئه‌وان به‌رهه‌می ده‌ست و ماندووبوونی خۆیانه‌. ئێمه‌ دیواری به‌رزمان کردۆته‌ شورای خانووه‌که‌مان به‌ڵام ئه‌وان دۆستایه‌تی و خۆشه‌ویستی ده‌یانپارێزێت.
باوکه‌که‌ به‌سه‌رسوڕمانه‌وه‌ له‌ کوڕه‌که‌ی ده‌ڕوانی و زه‌رده‌خه‌نه‌ی بۆ ده‌کرد، له‌م کاته‌دا کوڕه‌که‌ی به‌باوکی گوت:
- سوپاس بۆ تۆ بابه‌ گیان، که‌ هاوڕێیه‌تیت کردم بۆ ئه‌م گه‌شته‌ تاکو په‌ی به‌ ڕاستییه‌کانی ژیان ببه‌م، بابه‌ گیان ئێستا ده‌زانم، ئێمه‌ و ئه‌وانه‌ی وه‌ک ئێمه‌ن چه‌نده‌ هه‌ژارین.
که‌واته‌ ده‌وڵه‌مه‌ندی و کۆکردنه‌وه‌ی سه‌روه‌ت و سامانی زۆر خۆی له‌خۆیدا هه‌ژارییه‌، ئااااای له‌و که‌سانه‌ی هه‌موو ژیانیان ته‌رخان کردووه‌ بۆ زیاتر هه‌ڵچنینی ده‌فته‌ره‌ دۆلاره‌کانیان به‌ڵام ناتوانن به‌هێمنی بخه‌ون.

+ نوشته شده در  2012/7/31ساعت 3 PM  توسط ئا رۆ  | 

چوار ئامۆژگاری ئاڵتونی بۆ ژیان – له‌ فارسیه‌وه‌: عومه‌ر هه‌ڵه‌بجه‌یی

چوار ئامۆژگاری ئاڵتونی بۆ ژیان
لەفارسیەوە: عومەر هەڵەبجەیی

1_ پەیوەندی لەگەڵ هاوڕێیانتدا وازلێمەهێنە بەتایبەتی ئەوكاتانەی كە لەیەك جیادەبنەوە‌و مەودا دەكەوێتە نێوانتان، هەرچەندە تەكنەلۆژیا‌و تۆڕەكۆمەڵایەتیەكان كاتێكی زۆری مرۆڤ دەگرێت لەم سەردەمەدا، بەڵام هیچكات مەهێڵە غیابی هاوڕێیەتی بوونی هەبێت لەژیانتدا.
ئەگەر لەهەموو توانستی خۆت سود وەربگریت بۆبەڕێوەبردنی كارەكانت دڵنییابە كەسایەتیەكی سەركەوتوودەبیت لەئایندەدا، هەروەها هەمیشە هەوڵبدە هاوڕێیانت ئەگەر لەیەكتری عاجزو زویرن یاخود پێكەوە قسەیان نییە، ئاشتەوای بخەرە نێوانیان، پێویستە هەمیشە غافڵ نەیت لەتەندروستی جەستەیی‌و ڕۆحی‌و دەرونی خۆت.
2_ لەزانست‌و مەعریفەی تازە سود وەربگرن، بەتایبەت بۆچارەسەركردنی كێشەو گرفتەكانتان، پێدەچێت تیۆر‌و ڕێڕەوەكانی كۆن بۆچارەسەركردنی كێشەكانی ئەم سەردەمە بەكەڵك نەیەن، چونكە بەتێپەڕبوونی سەدەو ئاڵۆزبوونی ژیان، كێشەو گرفتەكانیش سەنگین‌و قورس بوون، لەبەر ئەوە زانستی ئێستا دەتوانێت تاڕادەیەك چارەسازبێت لەكێشەكاندا، وەك سایكۆلۆژی‌و سۆسۆلۆژی‌و، هەروەها زانستە مرۆیەكان… هتد
هەمیشە پرس‌و ڕاوێژ بەكەسە نزیكە متمانە پێكراوەكان بكە، لەبەرئەوە بۆچارەسەركردنی كێشەكان دوو عەقڵ باشترە بۆبیركردنەوە لەبری عەقڵێك، هەروەها هەموو ئەوڕەخنە بونیادنەرانە بەهەند وەربگرە كە لەلایەن دۆست‌و هاوڕێیانی دڵسۆز‌و بەوەفاوە ئاڕاستەت دەكەن.
هەمیشە هەوڵبدە بیر‌وبۆچوونی نەرێنی لەمێشكتدا بكەرە دەرەوە‌و بیر‌وبۆچوونی ئەرێنی لەمێشكتدا بڕوێنە.
بەئارامی‌و هادیەتیەوە دەتوانی بەسەر كێشەو گرفتەكاندا زاڵ بیت، نەوەك بەهەڵچوون‌و توڕەبوون، هیچ كات بەپەلە‌و بێ‌ بیركردنەوەی مەنتیقی بۆشتەكان بڕیاڕمەدە، چونكە لەپاشاندا پەشیمان دەبیتەوە‌و مەجبوری پۆزش هێنانەوە دەبیت.
3_ پێدەچێت هەندێك لەكەس‌و هاوڕێیانی چواردەرورت بەباشی دركت پێنەكەن، لەوجۆرە تێڕوانینە زویرو نائومێد مەبە، بەڵكو هەوڵبدە توانستی خۆت نیشان بدەیت.
شتگەلێك كە بەپارە‌و سەروەت‌و سامان ناتوانرێت بەدەست بهێنرێت، زۆرجار بەڕەفتارو ئاكاری جوان دەتوانرێت بەدەست بهێنرێت، وەك پێگە‌و كەسایەتی نێوكۆمەڵگا. لێكۆڵینەوە‌و توێژینەوە لەئایدۆلۆژیا‌و ڕەوشتی بیرمەندان‌و حەكیمان، بەرچاوڕوونیەكی باش دەبێت بۆئایندە. لەوكەسانە دووربكەوەرەوە كە هەواڵی كەسانی دیكەت بۆدەهێنن، چونكە دڵنیابە هەواڵی تۆش دەبەن بۆئەوان. لەشكست هێنان‌و نوشوستی نائومێد مەبە، چونكە گەلێك جار شكستخواردن دەبێتە ڕایەڵەیەك بۆسەركەوتن‌و خۆشبەختی.
4_ لەهەموو توانایی هزر‌و ئەندێشەی خۆت سود وەربگرە، هەروەها ئەگەر كەسەنزیكەكانت، یاخود هاوڕێیانت پێویستیان بەهاوكاری هزری هەبوو هاریكاریان بكە، زۆرجار هاریكاری هزری‌و عەقڵی سود مەنترە بۆچارەسەركردنی كێشەكان وەك لەهاوكاری ماددە، بەتایبەت بۆئەم سەردەمە ئەوەندە مرۆ لەدۆخێكی ناهاوسەنگی‌و گرژی‌و ئاڵۆزی دەرونیدا دەژیت، كە گەلێكجار بێزار دەبێت لەخودی خۆیشی، ئالەو كاتەدا هزر‌و قسەی مەنتیق باشترین چەكێكە بۆبەگژاچوونەوەی ئەو گرفتە.
هەروەها بۆئەوەی ئێمە بتوانین بەزۆرێك لەخەون‌و ئارەزووەكانمان بگەین، هەمیشە پێویستە بڕیارەكانمان زیاتر لۆژیكی بێت، نەوەك سۆزداری‌و عاتیفی، لەدەرئەنجامدا بۆمان ڕووندەبێتەوە كە چەندە توانیومانە بەسەر لەمپەر‌و ئەستەمیەكاندا زاڵبین.

+ نوشته شده در  2012/7/31ساعت 3 PM  توسط ئا رۆ  | 

وته‌ی ناوداران – و. له‌فارسیه‌وه‌: توێژه‌ری ده‌روونی – عومه‌ر هه‌ڵه‌بجه‌یی

1- تەنها چارەسازی عیشق هاوسەرگیریە.
(بوخوالید)
2- هیچ هاوڕێیەتیەك ئەوەندەی تەنهایی باش نیە، بۆتەنها نەبوونی ئەندێشە.
(ئورد)
3- ئەگەر تەنیایتر لەتەنهایی بم، بەڵام خودا هەیە، خودا شوێن گرەوەی هەموو نەبوونیەكانە.
(دكتۆر عەلی شریعتی)
4- من ڕقم لەعیشقە، لەبەرئەوەی یەكجار عاشق بووم دایكمم فەرامۆش كرد.
(مارك تەواین)
5- ئەگەر دەتەوێت فەرمانڕەوای هەموو جیهان بیت، پێویستە عەقڵ حاكمی تۆبێت.
(سەنەك)
6- ڕاستگۆترین‌و بێچاوەڕوانترین‌و سودبەخشترین‌و هەمیشەیترین هاوڕێ‌ بۆهەركەسێ‌ پەرتوكە.
(مارك تەواین)
7- ساتەكاتمان گوزەراند كە بەخۆشبەختی بگەین، غافڵ لەوەی كە ساتەكان هەمان خۆشبەختی بوون.
(دكتۆر عەلی شریعتی)
8- پێوستە بەشوێن شادیەكانی ژیاندا بگەڕێن، بەڵام خەمومەراق خۆی دەمان دۆزێتەوە.
(فریش نیچە)
9- ژن مناڵێكە بەتۆزقاڵێك بزە لەسەر لێو دەتوانرێت بخرێتە پێكەنین، هەروەها بەكەمترین پێنەدانی سۆز‌و خۆشەویستی دەتوانرێت بخرێتە گریان.
(……)
10- هەرگیز ناتوانرێت بەمرۆڤانێكی بچكۆلە كارگەلێكی گەورە ئەنجام بدرێت.
(……)
11- بەدەستهێنانی ئەوەی كە ئارەزووتە سەركەوتنە، بەڵام شتێك كە بۆبەدەستهێنانی هە‌وڵ‌وكۆشش نادەیت خۆشبەختیە.
(لوسیا)
12- سەركەوتن ئەوەنییە كە هەرگیز شكست نەخۆیت، ئەوەیە لەپاش شكست خواردن هەڵبسیتەوە.
(مهاتما گاندی)
13- عیشق‌و خۆشەویستی گەوهەرێكی گرانبەهایە ئەگەر لەگەڵ پاكداوێنیدا هاوڕابن.
(……)
14- ئەرزش‌و سەنگینی مرۆڤەكان بەوە نییە كە هەیانە، بەڵكو بەشتێكە كە ئارەزووی بەدەستهێنانی دەكەن.
(جبران خلیل جبران)
15- كەسێك كە دەیەوێت ببێت بەفێركەر، تەنها پێویستە یەك بەش هەڵبژێرێت، هەتاوەكو بەقۆناغی كامڵ بوون بگات.
(پائولو كوئیلو)
16- پیاوە گەورەكانی مێژوو، چارەنووسی میللەتیان دیاری دەكەن.
(ئەشینگر)
17- خۆشوویستنی كەسێك كە شایستەی خۆشەویستی نییە، بەهەدەردانی سۆز‌و موحبەتە
(دكتۆر عەلی شریعتی)
18- خراپترین گوناە ئەوەیە كە كەسێك بەڕاستگۆت بزانێت، تۆدرۆی لەگەڵدا بكەیت.
(ویلیم شكستپیر)
19- عیشق” بچوك كردنەوەی دونیایە بەئەندازەی یەك نەفەر‌و گەورەكردنی یەك نەفەرە بەئەندازەی دونیا.
(دكتۆر عەلی شریعتی)
20- ژن هەمیشە تەمەنی خۆی لەمێژووی هاوسەرگیریەوە هەژمار دەكات، نەك لەمێژووی لەدایك بوونیەوە.
(ئیرهارد)
21- ئەگەر كەسێك تۆی بەوشێوەی كە ئەتەوێت خۆشنەوێت، بەو مانایە نییە كە تۆی بەتەواوی بوونتەوە خۆشناوێت.
(كابریل گارسیا ماركز)
22- هاوڕێی واقیعی كەسێكە كە دەستی تۆبگرێت، بەڵام دڵی تۆ بەدەستبهێنێت.
(كابریل گارسیا ماركز)
23- كاتێك ژیان شتێكی زیاد بەتۆ نادات، هۆكارەكەی ئەوەیە كە تۆشتێكی زۆرت لەئەو ناوێت.
(مارسل پیرە‌و)
24- پیدەچێت پیاوێك كە هەمیشە پرسیار دەكات بەگێل بێتە پێشچاو، بەڵام كەسێك هەرگیز پرسیار ناكات لەتەواوی ژیانیدا بەگێلێتی دەمێنێتەوە.
(لوئی پاولز)
25- هونەر” بەعیشق دەست پێدەكات، بەسەختی بەردەوام دەبێت‌و بەدەردو ڕەنج بەكۆتا دەگات.
(محمود ملت ئابادی)
26- شیرینترین گوفتار لەژیاندا، بەخێرهاتنەوەی بێفێڵ‌و ساختەی ژنە كە لەمێردەكەی دەكات.
(جورج ولز)
27- شمشێر دەتوانێت ڕۆح لەجەستە جودابكاتەوە، بەڵام هەرگیز ناتوانێت بیر‌وباوەڕ لەمێشكی هەركەسێك بكاتە دەرەوە.
(كالوی)
28- كەسێك كە زمانی بپارێزێت، خودا عەیب‌و عاری ئەو دەپاریزێت.
(ئیمام عەلی، ع)
29- جوانی بەسیمات‌و ڕووخسار نییە، بەڵكو بەنورێكە كە لەدڵدا دەدرەوشێتەوە.
(جبران خلیل جبران)
30- لەجیهاندا دووشت لەهەموو شتێك جوانترن، ئاسمانی پڕ لەئەستێرە، ‌ویژدانێكی ئاسودە.
(كانت)
31- لەسەر ڕووی زەوی هیچ شتێك گەورەتر لەمرۆڤ نییە، هەروەها لەمرۆڤیشدا گەورەتر لەهزر نییە.
(همیڵتون)
32- مرۆڤ ناتوانێت چاكە لەگەڵ هەموو كەسێكدا بكات، بەڵام دەتوانێت چاكە نیشانی هەموو كەسێك بدات.
(ڕولن)
33- خودا تەنها مەعشوقێكە، كە عاشقانی بەیەكتری ئیرەی نابەن.
(……)
34- جوانترین حیكمەتی هاوڕێیەتی لەیادی یەكتریدا بوونە، نەك لەكەناری یەكتریدا بوون.
(……)
35- هیچ كەسێك ئەوەندە هەژارنییە كە نەتوانێت زەردەخەنەیەك ببەخشێتە كەسێك، هەروەها هیچ كەسێكش ئەوەندە دەوڵەمەند نییە پێویستی بەزەردەخەنەی كەسێك نەبێت.
(……)
36- هەمووی دەیەوێت مرۆڤایەتی بگۆڕێت، بەڵام ئەفسوس كە هیچ كەس لەوئەندێشەیەدا نییە كە خۆی بگۆڕێت.
(توڵستوی)

+ نوشته شده در  2012/7/31ساعت 3 PM  توسط ئا رۆ  | 

عه‌باس ڕه‌حیم شوانی‌

* ئیمامی‌ عه‌لیی كوڕی‌ ئه‌بوتالیب ده‌فه‌رموێت : ئه‌گه‌ر هه‌موو ئافره‌تانی‌ دونیا بده‌نه‌ پیاوێك ته‌نها یه‌كێكیان نه‌بێت, ئه‌وا پیاوه‌كه‌ حه‌زی‌ بۆ ئه‌و ته‌نها دانه‌یه‌ش ده‌چێت, ئه‌وه‌ سیفاتی‌ پیاوانه‌ !!.

* كاتێك كه‌ئافره‌ت پیاوه‌كه‌ی‌ خۆی‌ به‌- بێ‌ زه‌وقی‌ – تۆمه‌تبار ده‌كات, ئه‌وه‌ی‌ له‌بیر نیه‌ كه‌هه‌ڵبژاردن و خواستنی‌ خۆیشی‌ هه‌ر زاده‌ی‌ ئه‌و بێ زه‌وقـیه‌یه‌تی‌ !! , ئه‌وه‌ش سیفاتی‌ ئافره‌تانه‌ .

* ئافره‌تان قه‌ت ئه‌و پیاوه‌ له‌یاد ناكه‌ن كه‌ڕۆژێك له‌ڕۆژان هاتووه‌ته‌ خوازبێنیی, به‌ڵام پیاوان قـه‌ت ئه‌و ئافره‌ته‌ له‌یاد ناكـه‌ن كه‌ڕۆژێك له‌ڕۆژان خوازبێـنیه‌كه‌ی‌ ڕه‌فـز كردووه‌, ئه‌وه‌ش چاره‌نوسه‌ !!.

* كاتێك پیاوێك بیر له‌ئافره‌تێك ده‌كاته‌وه‌, هه‌وڵده‌دات به‌ڕووتی‌ و بێ به‌رگی‌ بیهێنێـته‌ پێش چاوی‌, به‌ڵام كاتێك كه‌ئافره‌تێك بیر له‌پیاوێك ده‌كاته‌وه‌ ئه‌وا هه‌وڵده‌دات له‌جوانتـرین شكڵ و شێوه‌ و به‌رگدا بیهێنێته‌ پێش چاوی‌, ئه‌وه‌ش سیفاتی‌ مرۆڤه‌كانه‌ .

* پیاوێكی‌ ناودار ووتی‌ : هه‌میشه‌ خێزانه‌كه‌م داوای‌ ماسیی تازه‌م لێده‌كات و قه‌ت ماسیی به‌ستووی‌ ناو موجه‌میده‌ قه‌بوڵ ناكات, كاتێكیش بۆی‌ ده‌كڕم جـوان جوان پاكی‌ ده‌كاته‌وه‌ و ده‌یخاته‌ ناو فرێزه‌ر و موجه‌میده‌كه‌ی‌ ماڵه‌وه‌ و دوای‌ چه‌ند هه‌فته‌یه‌ك بۆمان دێنێته‌ پێش و ده‌رخواردمان ده‌دات و هه‌موو جارێكیش فه‌رمووی‌ خواردنی‌ ئه‌و ماسـیه‌ تازه‌یه‌مان ده‌كات و ده‌ڵێ‌ بفه‌رموون ماسیی تازه‌ بخۆن !! ئه‌وه‌ش بۆ خۆی‌ حیكمه‌تێكه‌ !! .

* كه‌سێك پرسیارێكی‌ له‌شێخێكی‌ به‌ته‌مه‌ن كرد و ووتی‌ : قوربان خێره‌ جه‌نابت تائێستا خێزانت نه‌هێناوه‌ ؟ ووتی‌ : به‌درێژایی ماوه‌ی‌ چـل ساڵی‌ ته‌مـه‌نم به‌دوای‌ خێزانێكی‌ باشدا گـه‌ڕام تادۆزیمه‌وه‌, ئه‌ویش ووتی‌ : ئه‌ی‌ بۆچی‌ نه‌تهێـنا؟ ووتی‌ : ئاخر بینـیم كه‌ئه‌ویش ده‌مێـكه‌ عه‌وداڵی‌ گه‌ڕانه‌ به‌دوای‌ پیاوێكی‌ باشدا و هێشتا ده‌ستی‌ نه‌كه‌وتووه‌, ئه‌وه‌ش قیسمه‌ت و نسیبه‌ !! .

* ئافره‌تێكی‌ هونه‌رمه‌ند و گۆرانیبێژی‌ ناسك و جـوان داوای‌ زه‌واجی‌ له‌زانایه‌كی‌ شوێنه‌وارناسیی ڕه‌ش پێستی‌ ئه‌فریقی كرد تامنداڵێكیان ببێت كه‌له‌جـوانی‌ و سپێتیدا وه‌ك دایكی‌ بێت و له‌زیره‌كی‌ و داناییدا وه‌ك باوكی‌ وه‌ها بێت و ببێته‌ كه‌سێكی‌ ناسراو و مه‌زنی‌ سه‌رده‌مه‌كه‌ی‌, ئه‌ویش داواكه‌ی‌ ڕه‌تكرده‌وه‌ له‌ترسی ئه‌وه‌ی‌ كه‌نه‌وه‌كا منداڵێكیان ببێت له‌زیـره‌كیدا وه‌ك دایكی‌ وه‌ها بێت و له‌جوانیشدا وه‌ك باوكی‌ بێت و ببێته‌ گاڵـته‌چی و مه‌خـسه‌ره‌ی‌ سه‌رده‌مه‌كه‌ی‌ و خه‌ڵكی‌ گاڵته‌ی‌ پێبكه‌ن !! ئه‌وه‌ش عاقڵی‌ و بیركردنه‌وه‌ی‌ دروسته‌

. * ده‌ڵێن زه‌واج وه‌ك ده‌ریایه‌ك وه‌هایه‌, ئه‌وه‌ی‌ كه‌له‌ناویدایه‌ خوا خوایه‌تی‌ بێته‌ ده‌ره‌وه‌ و ڕزگاری‌ ببێت, ئه‌وه‌ش كه‌له‌ده‌ره‌وه‌یه‌ له‌هه‌ڵپه‌ی‌ ئه‌وه‌دایه‌ كه‌بێته‌ نێو ده‌ریاكه‌وه‌, چونكه‌ نازانێ‌ له‌وێ‌ چ باسه‌

 

+ نوشته شده در  2010/10/5ساعت 12 PM  توسط ئا رۆ  | 

 

 به چا وێکی پڕ له فرمێسکه وه به دڵیکی پا که وه به و په ری ئیمانه وه

داوا بکه له خوای گه وره دڵنیا به نا ئۆ مید ت ناکات

ئا رۆ


ئه بێت سوپا س گوزار بین که خوا هه مو ئه و شتا نه مان نادا تێ که داوای لێ ئه که ین

 من ئا شقی یه زدانم کاتێک ده ست ئه که یت به نا سینی جوا نترین و

با شترینه له لات..(جین را سل)

که سێک که خوا ی له گه لدا یه هه رگیز تو شی شکست نا بێت

(فلۆرانس ئه سکا ول شین)

ئه وه ی که یه زدان پێی به خشیو م که س نا توا نێ لێم بسه نێته وه

له به ر ئه وه ی  به خشیشه کا نی ئه و هه تا هه تا ییه

(فلۆرانس ئه سکاول شین)

یه زدان رز ق ده ری هه مو با ڵه نده کا نه به ڵا م رزقه که یان بۆ نا خا ته

ناو کو لا نه که وه(ج،ج،ها لند)

ته نا نه ت بچو کترین گیا ن له به را نیش له نیعمه تی خوا بێ بری نین

(ئا یزاک نیو تون)

سروشت،،هو نه ری خوا یه(دا نته)

خوا پێو یستی به کات نیه و هیچ کا تێک دوا نا که وێت(فلو رانس ئه سکاول شین)

که زا نیت خوا له خۆل دروستی کردوی ئیتر فیز و  ته که بور  مه که

(بز ۆ رگ مێهر)

با ڵند ه یه کی بچوک که له ژێر گه ڵا ی دا ره کا ندا  ئه جری وینیت به سه

بۆ ئیسپا تی خوا(ڤیکتۆر هۆ گۆ)

له و جێگه یه ی رێگه نیه خوا رێگه یه ک ئه کا ته وه(فلو رانس ئه سکاول

شین)

باورتان به خوا هه بێ له به ر ئه وه ی پیویستان به با وه ڕیکی وا هه یه

(ئیما نویل کانت)

خوا ئا زادی دروست کرد،مرۆڤیش دیل یه تی(ئا ندره سیند)

خوا هه رگیز گر فتیک نا خا ته به ر ده ستمان،که نه توانین به ره نگا ری

ببینه وه(ئا نتۆنی رابینز)

 

له فا رسیه وه ورم گێرا وه سه رچا وه..http://www.rahpoo.com/

+ نوشته شده در  2010/6/8ساعت 12 PM  توسط ئا رۆ  | 

 

 

 

ئا سا ییه که تو شی گیرو گرفت بیت ئه گه ر ئه ته وێت تو شی گیرو گرفتێکی گه وره تر بیت کۆمپیوتریک بکڕه....سویدی

کاتێک که سواری ئۆتۆمبێلی که سێکی تر ده بی ناڕه زایی به رامبه ر به و مۆسیقایه ده ر مه بڕه که خاوه نه که ی خۆی حه زی لێیه تی ...گوێی لێ رابگڕه....اج جکسون براون

هه و ڵ بده با ش قسه بکه یت ..ئه گه ر نا بێد ه نگ بیت با شتره....جورج هر برت

ئه‌وكه‌سه‌ ئاقڵه‌ كه‌ بزانێ ئه‌قڵی كه‌مه‌

یه‌كه‌مین شت كه‌ ئێمه‌ تێیده‌گه‌ین ئه‌وه‌یه‌ كه‌ تێیناگه‌ین

بیر له‌ ژیان بكه‌نه‌وه‌ ،به‌ڵام خه‌می بۆ مه‌خۆن....دیل كارنگی

هه‌ر كاتێك بتوانم دوای دۆڕان زه‌رده‌خه‌نه‌ بكه‌م ئه‌وكاته‌ سه‌ر كه‌وتوم..ناپلیۆن

هه‌ركه‌س زۆر تر بترسێت توشی گه‌وره‌ترین دۆڕان دێت...ئیمام عه‌لی

هه‌موو شتێك ئه‌گۆڕێت ته‌نها گۆڕان نه‌بێت...زنگویل

مرۆڤه‌كان هیچ كات بۆ دۆڕان به‌رنامه‌ داناڕێژن ،،ئه‌وان له‌به‌رنامه‌ داڕێشتن ده‌دۆڕێن..ولیام وارد

ئه‌وه‌ی له‌ سبه‌ی بترسێت، خۆی به‌ به‌ده‌ست خه‌وتنه‌وه‌ نادات

به‌رده‌وام له‌ دوژمنه‌كانت خۆشبه‌، چونكه‌ ئه‌وه‌ ئازارێكی ده‌روونی زۆریان ده‌دات

نهێنییه‌كانت لای خۆشت باس مه‌كه‌

جوانترین ئافره‌ت له‌لام ئه‌و ئافره‌ته‌یه‌ كه‌ هێشتا نه‌مبینیبێت .. ( كامل شناوى

ئاره‌زووه‌كانت له‌ ئاسمانه‌وه‌ داوابكه‌،مه‌حبوبه‌كه‌ت پێت ده‌به‌خشێت..خلیل جبران

خوێندنه‌وه‌ی كتێبی باش گفتوگۆیه‌ له‌گه‌ڵ پیاوانی به‌رزو پیرۆز....دكارت

له‌ژیاندا هه‌ركه‌س ڕێگای ڕاست و دروست بگریته‌به‌ر پێشتر ده‌گاته‌ هه‌ده‌فی خۆی...تۆڵستۆی

كاتێك تۆ له‌گه‌ڵ كه‌سانی تر میهره‌بانی،یانی له‌گه‌ل خۆت میهره‌بانی..فرانكلین

هه‌موو ڕۆژێك هه‌ندێك له‌زانیاری و سه‌روه‌تی خۆت فیدای كه‌سانی تر بكه‌...مهاویرا

كاتێك ژیانت له‌سه‌ر به‌فر دروست كرد بۆ بوونه‌ ئاویشی مه‌گری

هیچ كڵۆ به‌فرێك به‌ ته‌نها مه‌سئولی هه‌ره‌س هێنانی كێوێكی به‌فرینی گه‌وره‌ نیه‌...

ئارام نه‌گرتن و ناشوكری له‌كاتی به‌ڵا و كاره‌ساتدا خۆی له‌خۆیدا كاره‌ساتێكی تره‌

نه‌كه‌ی كاكی برا قه‌ت به‌خێزانت بڵێی هه‌ست و زه‌وقت جوان نیه‌، چونكه‌ په‌كه‌م تۆی هه‌ڵبژاردووه‌

ناتوانیت ڕێگری له‌ باڵنده‌ی غه‌م بكه‌یت به‌سه‌ر سه‌رتدا بفڕێ، به‌ڵام ئه‌توانی نه‌هێڵیت هێلانه‌ دروست بكات له‌سه‌ر سه‌رت

مرۆڤی ترسنۆك گه‌ر (36) چاره‌سه‌ری هه‌بێت بۆ كێشه‌كه‌ی هیچیانی به‌دڵ نیه‌ مه‌گه‌ر یه‌ك دانه‌ نه‌بێت ئه‌ویش ڕاكردنه‌ له‌ده‌ست كێشه‌كه‌ی

پیاو هێشتا منداڵه‌ هه‌تا دایكی مابێ، دوای مردنی دایكی له‌ پڕێكدا پیر ئه‌بێت

 

هه‌میشه‌ خه‌ڵكانێك هه‌ن كه‌ له‌ تۆ ناخۆشتر ئه‌ژین له‌به‌ر ئه‌وه‌ به‌ زه‌رده‌خه‌نه‌ ڕووت بڕازێنه‌وه‌ چونكه‌ ته‌نها تۆ نیت پڕ له‌ خه‌م

له‌وپه‌ری دڵته‌نگیه‌وه‌ هه‌میشه‌ خودایه‌ك هه‌یه‌ كه‌ هه‌بوونی ئه‌و قه‌ره‌بووی هه‌موو نه‌بوونه‌كانه‌

سه‌گی برسی که‌ تێرت کرد هه‌رگیز ناتگه‌زێت به‌ڵام جیاوازی سه‌گ و مرۆڤ له‌هه‌مان خاڵدایه‌ " ڤاڵت دیزنی

ئه‌وه‌ی بتوانێت دوو ناکۆک پێک بهێنێت،که‌ی بیه‌وێت ده‌توانێت تێکیان بداته‌وه‌

که‌سێک که‌بیر له‌تۆڵه‌سه‌ندنه‌وه‌ بکاته‌وه‌ برینه‌کانی خۆی ده‌کولێنێته‌وه‌.

مرۆڤ .. تاكه‌ گیانه‌وه‌ كه‌ من لێی ده‌ترسێم .. له‌ كاتێكدا له‌ شێریش ناترسم .. چونكه‌ شێر نه‌ بیرۆكه‌ی هه‌یه‌ و نه‌ مه‌زهه‌ب و نه‌ تائیفه‌ و نه‌ حیزبی هه‌یه‌

ژنان زۆر حه‌ز له‌ خه‌ڵوه‌ت کێشان ده‌که‌ن ، چونکه‌ ئه‌وان ته‌مه‌نی خۆیان دابه‌شی دوو و جله‌کانیان زه‌ربی دوو ومافی مێرده‌کانیان زه‌ربی سێ ده‌که‌ن و په‌نجا ساڵیش به‌ته‌مه‌نی باشترین هاوڕێکانیان زیاد ده‌که‌ن

مه‌ڵێ کاتم نییه‌ . تۆ کوتومت هه‌ر ئه‌و کاتژمێرانه‌ت له‌ به‌ر ده‌ستدایه‌ که‌ پاستۆر و میکل ئانژ و لیۆناردۆ و داوینچی و ئه‌لبرت ئه‌نشتاین له‌به‌ر ده‌ستیان دا بوو

له‌ به‌رچاو خه‌ڵک به‌ منداڵه‌کانتدا هه‌ڵبڵێ. با خۆشیان گوێیان لێبێت

بیر له‌وه‌ مه‌كه‌ره‌وه‌ ووڵاته‌كه‌تان چیتان بۆ ده‌كات ، بیر له‌وه‌ بكه‌نه‌وه‌ ، چی ده‌توانن بۆ ووڵاته‌كه‌تانی بكه‌ن . (جان.ف.كندى)

ئێمه‌ ته‌نیا به‌رپرس نین له‌و كارانه‌ى كه‌ ده‌یكه‌ین ، به‌ڵكو به‌رپرسین له‌و كارانه‌ش كه‌نایكه‌ین . (مۆلێر)

ئه‌و خه‌ڵكه‌ سه‌یرن..ئینسا نێک به‌ دیق و سیله‌وه‌ ده‌كوژن دوایى چه‌پكه‌ گوڵ له‌سه‌ر گۆڕه‌كه‌ى داده‌نێن .(رۆی رۆجه‌رز)

ماچكردنى پیاوى جگه‌ره‌خۆر عه‌ینه‌ن لێستنه‌وه‌ى ته‌پڵه‌كى جگه‌ره‌یه‌ . (هێلین ڕۆلاند)

هیچ شتێك به‌ قه‌ده‌ر نه‌سیحه‌ت ئیسرافى تێدا ناكرێت .(ڕۆجی فۆکاوڵد

 

زۆر جوان بیر بکه‌ره‌وه‌،دوایی قسه‌ بکه‌

زمان، ئه‌گه‌ر لێی وریا نه‌بیت،دوژمنێکی گه‌وره‌یه‌ به‌ره‌و هه‌ڵدرێرت ده‌بات

مرۆڤی ژیرو ره‌وشت به‌رز،هه‌رگیز وشه‌یه‌کی به‌سه‌ر زماندا نایه‌ت که‌ هه‌ستی خه‌ڵک بریندار بکات.

 

زؤر جار بيدةنكى به هيزترة لـــه ولام دانةوة

نانى خوراو زوو لة بير دةكرى

 

هیچ شتێک گۆڕانی به‌سه‌ردا نایه‌ت ئه‌وه‌ ئێمه‌ین که‌ ده‌گۆڕێین .......هنری دیوید

ژن ، كیسه‌ى پاره‌كه‌ى به‌ده‌سته‌وه‌ ده‌گرێ بۆ ئه‌وه‌ى ئافره‌ت بیبینێ ، به‌ڵام پیاو ده‌یشارێته‌وه‌ تاكو ژنه‌كه‌ى نه‌بینێ

مه‌هاتما غاندی: (ویستم شاره‌زایی په‌یدا بکه‌م له‌باره‌ی خوو ڕه‌وشت و سیفاتی ئه‌وه‌ی دڵی ملیۆنان که‌سی بۆ لای خۆی که‌مه‌ندکێش کردووه‌، بێگومان شمشێر نه‌بووه‌ته‌ هۆکاری گه‌شه‌سه‌ندنی ئیسلام، به‌ڵکو راستگۆیی و لێبڕاوی و ئازایه‌تیی پێغه‌مبه‌ر بووه‌ته‌ هۆکاری گه‌شه‌سه‌ندن و جێ پێ قایمبوونی ئیسلام

راما کریشنا راو: (ناتوانین که‌سایه‌تیی پێغه‌مبه‌ر له‌ هه‌موو بواره‌کاندا شاره‌زا ببین، به‌ڵکو ئه‌وه‌ی له‌ توانای مندا هه‌یه‌ چه‌ند دیمه‌نێک بخه‌مه‌ روو، له‌ یه‌ک کاتدا پێغه‌مبه‌رێتی و بازرگانی و سیاسه‌تمه‌داری و چاکسازی له‌خۆ گرتبوو، له‌ هه‌مان کاتیشدا ئومێدی بێنه‌وایان و بێباوکان و رزگارکه‌ری ئافره‌تان و، بانگخوازی به‌توانا بوو.ئه‌مانه‌ و چه‌ندین سیفات و ئاکاری تر وایان لێ کرد ببێته‌ پاڵه‌وانی نه‌وه‌ی ئاده‌م

من بروام وایه‌ هه‌موومان پێویسته‌ عاشق بین و ژیانمان خۆش بوێت"داستایوڤیسكى"

ئه‌زانم كه‌چیم به‌ڵام نازانم ده‌بمه‌ چى"مارلو"

به‌دبه‌ختى و خۆشبوختى رۆژانى پیرى به‌رهه‌مى كردارى رابردومانه‌"سنتبود"

ئێمه‌ له‌سه‌رو هه‌موو شتێكه‌وه‌ خاوه‌نى هزرى گه‌وره‌و دڵى پاكین"مترلینگ"

زیاتر كه‌سانىَ سه‌ركه‌وتو ده‌بن كه‌كه‌متر پیاهه‌ڵدان ئه‌بیستن"ئه‌میل زولاگ

رۆژێك كارى باش ده‌بێته‌ هۆى حه‌وانه‌وه‌ى شه‌وێك" په‌رمودا به‌ترا"

گه‌وره‌ترین سه‌رمایه‌ سامان نى یه‌، به‌ڵكو كردارى جوانه‌" ئیسمایلر"

هاورێى یه‌تى راست وه‌كو عه‌شق وایه‌ یه‌ك لایه‌نه‌ بوونى ده‌بێته‌ هۆى نارِه‌حه‌تى" گابلێر ئه‌نونزا"

نهێنى وه‌كو زیندایىَ وایه‌ ئازاد بێ و بته‌وىَ بیگریته‌وه‌" شوپن هاوه‌ر"

كه‌سێك نرخى ژیان نه‌زانێت . واتا شایسته‌ى ژیانى نیه‌"بیكن"

هه‌موو كه‌س گوێبیستى مۆسیقا ئه‌بێ به‌ڵام هه‌موو كه‌س ناتوانێت له‌ مۆسیقا بگات"ئه‌نده‌رژیر"

چاكه‌كت له‌ده‌ست هات بۆهوموو كه‌س و له‌هه‌ركات و ساتێ درێغى مه‌كه‌"فرۆید"

ته‌نها هه‌دیه‌دان گرین نیه‌ ، سه‌لیقه‌ى هه‌ڵبژاردنى گرنگه‌"دانته‌"

خیانه‌ت نه‌بوایه‌ جیهان به‌ هاورێیه‌تى و گوڵ باران به‌سه‌ر ئه‌چوو"ژول سزار"

زیانى بێئاگایى زۆرجارته‌نها كه‌سى بێ ئاگا ناگرێتووه‌ به‌ڵكو كه‌سانێكى ده‌وروبه‌رى زه‌ره‌ر مه‌ند ده‌بن "ئه‌نده‌ر مالرو"

گه‌وره‌ترین خۆشبه‌ختى راكردنه‌ له‌ نیگه‌رانى" الیوت"

كه‌سێك نرخى ژیان نه‌زانێت . واتا شایسته‌ى ژیانى نیه‌"بیكن"

نهێنى وه‌كو زیندایىَ وایه‌ ئازاد بێ و بته‌وىَ بیگریته‌وه‌" شوپن هاوه‌ر"

گه‌وره‌ترین سه‌رمایه‌ سامان نى یه‌، به‌ڵكو كردارى جوانه‌" ئیسمایلر"

رۆژێك كارى باش ده‌بێته‌ هۆى حه‌وانه‌وه‌ى شه‌وێك" په‌رمودا به‌ترا"

 

 

+ نوشته شده در  2010/6/7ساعت 11 AM  توسط ئا رۆ  | 

 

له کۆن زماندا پیا ویک که له رێگه ی ریبا وه ما ڵ و سا مانیکی کۆ کرد بوه وه . بڕیا ری دا ئه و ته مه نه ی که ما ویه تی ژیا نیکی خۆ شی پێ ببا ته سه ر.سا ما نه که ی که نزیکه ی 300 هه زار دینار ده بو به شی ژیا نێکی خۆ شی ده کرد.

له م کا ته دا ئیزرا ئیل ها ت تا گیا نی بکێشێت پیا وه که د ه ستی به شین و هاوار کرد و ه داوا ی مۆ ڵه تێکی کرد به ئیزرا ئیلی وت ئا ما ده یه 100 هه زار دینا ر بدات سی رۆژ مۆ ڵه تی بدا ت به ڵا م ئیزرا ئیل قبولی نه کرد پیا وه که وتی 200 هه زا ر ئه ده م دو رۆژ مۆ ڵه تم بد ه ئیزرا ئیل قبو ڵی نه کرد پیا وه که وتی هه مو ساما نه که م 300 هه زار دینا ره ئه ید ه م و به س یه ک رۆژ مۆ ڵه تم بده.به ڵا م سودی نه بو ئیزرا ئیل قبو ڵی نه کرد. پیا وه ریبا خۆ ره که به ئیز را ئیلی وت به س به قه ده ر نو سینی یه ک دێڕ مۆ ڵه تم بده.ئیزرائیل مۆ ڵه تی دا

پیا وه که قه ڵه مه کی هه ڵگرت و نوسی(من ویستم یه ک رۆژی ته مه نم به 300 هه زار دینار بکڕم به ڵام نه یان فرۆشت ئێوه قه دری ته مه نتان بزانن له به ر ئه وه ی نه بۆ کڕین ئه بێت نه بۆ فرۆشتن)

 

له فا رسیه وه رم گێڕاوه

+ نوشته شده در  2010/6/1ساعت 10 PM  توسط ئا رۆ  | 

 

شکسپیر

ئه وه نده گه وج نیم که با وه ڕ بکه م که ئا فره ت ته نیا لێوی هه ر پێشکه

ش تا قه یه ک پیا و ئه کا ت..شکسپێر

به‌های سه‌ربه‌خۆیی مرۆڤ له‌ مێشکی سه‌ربه‌خۆدایه‌.

.هه‌تا قۆناخه‌کانی ترس نه‌به‌زێنیت،نابیته‌ مرۆڤێکی ئازا.

.مرۆڤی توڕه‌ له‌ ئه‌رکی ناحه‌زه‌کانی که‌م ده‌کاته‌وه‌.

.ناتوانیت ڕێز له‌ هه‌مووکه‌س بگریت،به‌ڵام ده‌توانیت ڕقت له‌ که‌س نه‌بێ.

.هه‌ر ڕێکه‌وتنێک له‌سه‌ر بنه‌مای سۆز بنیات بنرێت هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

.ئه‌وه‌ی بتوانێت دوو ناکۆک پێک بهێنێت،که‌ی بیه‌وێت ده‌توانێت تێکیان بداته‌وه‌.

.ئاماده‌یه‌ هه‌موو ته‌مه‌نی(باج)ی نه‌زانین بدات،به‌ڵام به‌ سووکایه‌تی ده‌زانێت بڵێت نازانم.

.مرۆڤ چه‌ند پێویستی به‌ ئۆکسجینه‌،هێنده‌ش پێویستی به‌ ڕێزلێگرتنه‌.

.باوڕ به‌خۆنه‌بوون له‌خۆڕوانینه‌ به‌ چاوی سووک.

.هه‌موو شه‌ڕێک سینه‌مایه‌کی بێ بلیته‌.

وازهێنان له ئاره‌زووی بێ كه‌ڵك مایه‌ی ئاسووده‌یی و پێش كه‌وتنه.

کاتێک ده‌رباره‌ی خۆشه‌ویستی ده‌دوێیت به‌ چرپه‌ بدوێ

 شه ره ف چیه؟ ته نها وشه یه که

شێت خۆی به ژیر دا ده نێ و ژیریش خۆی ده ڵێ که شێته

 

 

+ نوشته شده در  2010/6/1ساعت 8 PM  توسط ئا رۆ  | 

 له سه دا نه وه دی ئه و شتا نه ی لێی ئه ترسین هه رگیز رو نا ده ن..لئو بو سکیلیا

 

 له ‌دونیادا ده‌بێ ته‌نها له‌ شتێك بترسی ئه‌ویش ترسه‌       ( رۆزڤێڵت)
 

  له‌ هێدی ڕۆیشتن مه‌ترسه‌ له‌ وه‌ستان بترسه‌.              (په‌ندی چینی)
   

 له‌ نه‌یاران مه‌ترسن ، بزانن که‌ کۆلاره‌ به‌بای پێچه‌وانه‌ ، نه‌ك به‌ بای هاوته‌ریب به‌ ئاسماندا ده‌چێت.  (چه‌رچڵ)

   خۆپارێز ترسنۆکه‌ و ترسنۆکیش هه‌م ترسنۆکتره‌ وهه‌م زیاترش ته‌مه‌ن درێژه‌.   (شوپنهاور)
 

   تۆ خۆت بپارێزه‌ و ته‌ندروست بمێنه‌وه‌ ، با خه‌ڵك به‌ ترسنۆکت له‌ قه‌ڵه‌م بده‌ن.    (ئالفرد نۆبل)
 

  که‌سێك له‌ بنکه‌وتن ده‌ترسێت ، له‌ شکستی خۆی دڵنیابێ.      
  

  ترسه‌کان گه‌وره‌ مه‌که‌ن و پێیان پێبکه‌نن ،پێکه‌نین باشترین چاره‌سه‌رییه‌تی.    (ئابراهام لینکولن)

   کارێك ئه‌نجام بده‌ که‌ لێی ده‌ترسی ، له‌و حاڵه‌ته‌دا مه‌رگی ترس مسۆگه‌ره‌.

+ نوشته شده در  2010/5/31ساعت 1 PM  توسط ئا رۆ  | 

ته نها رزگار بوی که شتیه یه کی گه وره که نقوم بو بو ئێستا له دورگه یه کدا په کی که وتبو .ئه و هه مو رۆژێک به هیوای هاتنی یا رمه تی چا وی ئه بڕ ییه ده ریا که. به ڵا م هیچ سودی نه بو.دوای ماندو بو نێکی زۆر بڕ یا ریدا ژو رێکی بچوک له ته خته و دار بۆ خۆی دروست کات تا هه م پشوی تێدا بدات وه هه میش خۆ ی بپا رێزێت له و مه ترسیا نه ی چا وه ڕیی بو ن..به ڵا م کا تێک له یه که م شه وی ته واو بو نی خا نوه که یدا سه ر قاڵی گه ڕان به دوای خۆ را کێکدا بو له دو ره وه بینی وا خا نوه که ی ئا گری تێ به ر بو ه و دو که ڵی لی به ر ز ئه بێته وه و به ره و ئا سمان ئه چێت .نا خۆ شترین شتی به سه ر ها تبو هه مو شتێکی سوتا بو دوای ئه و هه مو ما ندو بو نه ئێستا ته نها شتێک که دلێ پێ ی خۆ شبو ئه ویشی له کیسدا..له جێی خۆ یدا وشک بو بو به تو ڕه یه کی زۆره وه هاواری کرد . خوا یه چۆن رازی بوی وام له گه ڵ بکه ی ئا خر بۆ؟
به یا نی رۆژی دوایی به ده نگی که شتیه یه ک خه بری بوه وه که نزیک ئه بوه وه له و دورگه یه ،،که شتیه که ها تبو ن رزگاری که ن...پیا وه که سه ری سو ڕ ما بو چۆ ن ئه ما نه زا نیو یا نه من لێره م..ئه وا نه ی که ها تبو ن رزگا ری که ن پێیا ن وت .خوا ویستی ئیمه ئه و ئا گر ه ببینین که دوێنی شه و کر دبو ته وه...
(
ئه زیزان به ڕا ستی ئیمه زۆر جا ر نا زانین خێر له چیدا یه بۆ یه ئه گه ر شتێک مان به سه ر هات خۆ را گر بین بێگو مان حیکمه تێکی تێدا یه)
 

له فا رسیه وه وه ڕم گێراوه

+ نوشته شده در  2010/5/17ساعت 7 PM  توسط ئا رۆ  | 

 

هه ندێک له هاو رێیه تی وه کو چیرۆ کی نو حه(هه ندێک له تر سی

توفان دێنه لات)هه ندیک له ها و رێیه تی وه کو چیرۆ کی ئیبرا

هیمه(ئه بێت هه مو شتێکت بکه یته قوربانی)هه ندێک ها ورێیه تی

وه کو چیرۆ کی مه سیحه(له کۆ تا ییدا ئه ده ن له خا چ) به ڵا م زۆر

به ی ها ورێێه تی وه کو چیرۆ کی مو سا وایه (هه ندێک که دور که

و تیته وه گوێره که یه ک شوێنه که بت ئه گ رێته وه)

ئه م په ند ه م له برا یه کی خۆم وه ر گرتوه که به  دا خه وه نا زانم هی کێیه ده قه ئه سلیه که ی به فا رسی بو

 هاوڕێیه‌تی وه‌كو ته‌ندروستی مرۆڤ وایه‌ ، هه‌تا وه‌كو له‌ ده‌ستی نه‌ده‌یت هه‌ست به‌ به‌هاو نرخی ناكه‌یت

•    هاورێێ راسته‌قینه‌ ئه‌وه‌یه‌ كه‌ ئه‌و كاته‌ی جیهان هه‌مووی لێت دوور ده‌كه‌وێته‌وه‌ به‌لام ئه‌و لێت نزیك ده‌بێته‌وه‌


•    ئه‌گه‌ر هاوڕێكانت بڕیاریان دا له‌سه‌ر پردی ژیان باز بده‌ن تۆ له‌گه‌ڵیان باز نه‌ده‌ به‌ڵكو له‌ ژێر پرده‌كه‌ چاوه‌رێیان بكه بۆ ئه‌وه‌ی چاوت پێیان بكه‌وێته‌وه‌ .


•    هاورێیه‌تی .. یه‌ك ئه‌قله‌ له‌ دوو جه‌سته‌


•    به‌ هه‌ردوو ده‌ست هاورێێ راسته‌قینه‌ بگره‌ ..


•    له‌ پێشمدا مه‌ڕؤ له‌وانه‌یه‌ نه‌توانم به‌دوات بكه‌وم ،، وه‌ له‌ دوامدا مه‌ڕؤ له‌وانه‌یه‌ نه‌توانم سه‌ركردایه‌تیت بكه‌م
        ،، به‌لام هاوڕێم به‌ و له‌ ته‌نیشتم بڕؤ..


•    هاورێ ئه‌و كه‌سه‌یه‌ كه‌ گۆرانی دڵت ده‌زانێ .. و ده‌توانێ ئه‌و كاته‌ بیلێت كه‌ تۆ ووشه‌كانی له‌ یاد ده‌كه‌یت


•    هاورێیه‌تی به‌خشینێكی خواییه‌ ..

+ نوشته شده در  2010/5/10ساعت 9 PM  توسط ئا رۆ  | 

مطالب قدیمی‌تر